• Out-of-Stock

Kristalon biały a 25 KG..

0.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

KRISTALON TM

Bia

ły

NAWÓZ WE

Typ: E.2.2 Nawóz WE zawieraj

ący podstawowe i drugorzędne składniki pokarmowe z dodatkiem mikroskładników pokarmowych. Do stosowania w ogrodnictwie.

NAWÓZ NPK (Mg) 15+5+30+(+3)

Z MIKROSK

ŁADNIKAMI POKARMOWYMI

Mieszanka

Niska zawarto

ść chlorków

Do sporz

ądzania roztworów

Stabilno

ść frakcji schelatowanych w zakresie pH od 3,5 do 6,5

Sk

ład nawozu %m/m

Azot ca

łkowity (N) 15,0%

Azot azotanowy (N-NO3) 11,3%

Azot amonowy (N-NH4) 3,7%

Pi

ęciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym

roztworze cytrynianu amonu i wodzie (P205) 5,0%

Pi

ęciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie (P205) 5,0%

Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie (K20) 30,0%

Tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie (MgO) 3,0%

Bor rozpuszczalny w wodzie (B) 0,025%

Mied

ź rozpuszczalna w wodzie (Cu) 0,010%

Mied

ź schelatowana przez EDTA (Cu) 0,007%

Ż

elazo rozpuszczalne w wodzie (Fe) 0,07%

Ż

elazo schelatowane przez EDTA (Fe) 0,07%

Mangan rozpuszczalny w wodzie (Mn) 0,04%

Mangan schelatowany przez EDTA (Mn) 0,028%

Molibden rozpuszczalny w wodzie (Mo) 0,004%

Cynk rozpuszczalny w wodzie (Zn) 0,025%

Cynk schelatowany przez EDTA (Zn) 0,018%

Ec=1,3mS/cm (1g/l)

Informacje o transporcie

UN 1479

Klasa 5.1

0000000817

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
Sady
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.