• Out-of-Stock
Siarkol Extra 80 WP a 1 KG...
search
  • Siarkol Extra 80 WP a 1 KG...

Siarkol Extra 80 WP a 1 KG...

15.61
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 181/2016d z dnia 06.04.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 156/2014 z dnia 02.09.2014 r.

Etykieta środka ochrony roślin Siarkol Extra 80 WP, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW

Posiadacz zezwolenia:

CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: (+48 17) 24 07 111

fax: (+48 17) 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com; www.ciechgroup.com


SIARKOL EXTRA 80 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

siarka – 80% (800 g/kg)

Zezwolenie MRiRW nr R - 156/2014 z dnia 02.09.2014 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 275/2015d z dnia 22.04.2015 r.

oraz decyzją MRiRW nr R - 181/2016d z dnia 06.04.2016 r.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Siarkol Extra 80 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania

zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego.

Środek stosuje się w ochronie jabłoni, winorośli, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej,

porzeczki białej, agrestu, maliny, borówki wysokiej, truskawki, roślin ozdobnych, gruszy,

brzoskwini, moreli, śliwy, ogórka, dyni, kawonu, bakłażana, pomidora, grochu jadalnego na

suche nasiona, grochu jadalnego na zielone nasiona, marchwi, pietruszki, roślin zielarskich

(rumianek, lubczyk).

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

Mączniak jabłoni

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 181/2016d z dnia 06.04.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 156/2014 z dnia 02.09.2014 r.

Etykieta środka ochrony roślin Siarkol Extra 80 WP, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW

Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia

pierwszych objawów choroby, co 7-10 dni, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po

kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 g/100m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 6 l/100m2.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Winorośl

Mączniak prawdziwy winorośli

Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się

pierwszych objawów choroby, co 7 -10 dni. Większą z zalecanych dawek stosować przy

dużym nasileniu choroby.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/100m2 (40 g/10 l

wody).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 - 40 g/100m2 (10-40 g/ 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8.

Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 – 10 l/100m2.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest

Amerykański mączniak agrestu

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych

objawów choroby, od fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w jasnobrązowych łuskach do

fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 51-60) oraz w początkowej fazie wzrostu

owocu (BBCH 71).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100m2 (50 g/10 l wody).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 50 g/100m2 (30-50 g/ 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Borówka wysoka, malina

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych

objawów choroby, w okresie przed kwitnieniem (BBCH 41-60), po kwitnieniu - od fazy

początku wzrostu owocu (BBCH 71) i po zbiorze owoców - od fazy zakończenia wzrostu

pędów do fazy gdy 50% liści jest przebarwionych lub opadających (BBCH 91-95).

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 181/2016d z dnia 06.04.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 156/2014 z dnia 02.09.2014 r.

Etykieta środka ochrony roślin Siarkol Extra 80 WP, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100m2 (50 g/10 l wody).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 50 g/100m2 (30-50 g/ 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Truskawka

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych

objawów choroby, w okresie przed kwitnieniem – od początku tworzenia się pędu

rozłogowego do fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 41-60), po kwitnieniu – w fazie

rozrostu dna kwiatowego (BBCH 71 ) i po zbiorze owoców – od początku tworzenia pąków w

pachwinach liści do fazy gdy 50% liści jest przebarwionych lub opadających (BBCH 91-95).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100m2 (50 g/10 l wody).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 50 g/100m2 (30-50 g/ 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Rośliny ozdobne

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych

objawów choroby.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100m2 (50 g/10 l wody).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 50 g/100m2 (30-50 g/ 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Grusza

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych

objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od

nasilenia choroby.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 g/100m2 (75 g/6l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 6 l/100m2.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Brzoskwinia, morela, śliwa

Mączniak prawdziwy

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 181/2016d z dnia 06.04.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 156/2014 z dnia 02.09.2014 r.

Etykieta środka ochrony roślin Siarkol Extra 80 WP, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych

objawów choroby, przed kwitnieniem - od fazy pękania pąków liściowych do fazy gdy

pojawiają się pierwsze kwiaty otwarte (BBCH 10-60) i po zakończeniu fazy kwitnienia do

końca fazy rozwoju zalążni (BBCH 69-71).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 g/100m2 (15 g/5 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Ogórek, dynia, kawon uprawiane w polu, pod osłonami i w szklarni

Mączniak

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych

objawów choroby, od fazy gdy liścienie są całkowicie rozwinięte do końca fazy rozwoju

kwiatostanu (BBCH 10-60).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 g/100m2 (15 g/6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5-7 dni.

Zalecana ilość wody: 6 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Pomidor, bakłażan uprawiany w polu, pod osłonami i w szklarni

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych

objawów choroby, od fazy gdy liścienie są całkowicie rozwinięte do końca fazy rozwoju

kwiatostanu (BBCH 10-60).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 g/100m2 (15 g/6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5-7 dni.

Zalecana ilość wody: 6 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na zielone

nasiona

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych

objawów choroby, od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do początku fazy gdy

otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 10-60).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 g/100m2 (15 g/6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 6 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Marchew, pietruszka

Mączniak prawdziwy

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 181/2016d z dnia 06.04.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 156/2014 z dnia 02.09.2014 r.

Etykieta środka ochrony roślin Siarkol Extra 80 WP, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo począwszy od fazy gdy korzenie

zaczynają się poszerzać (BBCH >41) lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 15 g/100m2 (15 g/4-6

l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5-7 dni.

Zalecana ilość wody: 4-6 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Rumianek, lubczyk uprawiane w polu, pod osłonami i w szklarni

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych

objawów choroby.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/100m2 (30 g/6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 6 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA

Środek stosować przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje

czynne z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.

Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać

przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione

opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza z

cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika

opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających

biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 181/2016d z dnia 06.04.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 156/2014 z dnia 02.09.2014 r.

Etykieta środka ochrony roślin Siarkol Extra 80 WP, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Ogórek, dynia, kawon, bakłażan, pomidor - 3 dni.

Winorośl - 5 dni.

Jabłoń, grusza, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, malina,

borówka, truskawka, marchew, pietruszka, , groch jadalny na suche nasiona, groch jadalny

na zielone nasiona, rośliny zielarskie – 7 dni.

Brzoskwinia, morela, śliwa – 14 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać

lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,

napojami lub paszą,

- - w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż

30°C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony

roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących

postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Termin ważności - 3 lata

Data produkcji - ........

Ilość netto - ........

Nr partii - ........

0000001427
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.