• Out-of-Stock
Stomp Agua 455 CS  a 1L...
search
  • Stomp Agua 455 CS  a 1L...

Stomp Agua 455 CS a 1L...

93.87
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Stomp Aqua 455 CS, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R- 673/2018d z dnia 30.11.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 90/2014 z dnia 06.06.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

BASF SE, Carl-Bosch-Strase 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,

tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa, tel.: 22 570 99 99,

fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

..........

 

 

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:

..........

 

 

S T O M P A Q U A 455 CS

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkownikow nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 455 g/l (39%).

Zezwolenie MRiRW Nr R - 90/2014 z dnia 06.06.2014 r.

 

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-673/2018d z dnia 30.11.2018 r.

 

Uwaga

 

 

H317

H410

Może powodować reakcję alergiczną skory.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208

EUH401

Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcja stosowania.

P272

P280

P303 + P352

P333 + P311

P 391

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Stosować rękawice ochronne.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ (lub z włosami): Umyć dużą ilością

wody/ mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skory lub wysypki: Skontaktować się z

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

 

 

Etykieta środka ochrony roślin Stomp Aqua 455 CS, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

HERBICYD w formie zawiesiny kapsuł w cieczy (CS) przeznaczony do rozcieńczania wodą,

stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastow dwuliściennych

i jednoliściennych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

 

 

Środek jest pobierany przez korzenie i części nadziemne chwastow. Najskuteczniej zwalcza chwasty

w okresie ich kiełkowania i wschodow. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub

do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwoch liści właściwych.

Chwasty wrażliwe:

 

 

chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiolek trojbarwny,

gwiazdnica pospolita, jasnota rożowa, komosa biała, pokrzywa

żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew

świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

Chwasty średnio wrażliwe:

 

 

bodziszek drobny, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota

purpurowa, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, przytulia

czepna, rdestowka powojowata, rumianek pospolity, szarłat szorstki,

tobołki polne.

Chwasty średnio odporne: maruna bezwonna.

 

Chwasty odporne:

przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, szarota błotna, żołtlica

drobnokwiatowa.

STOSOWANIE ŚRODKA

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Truskawka

 

 

Termin stosowania:

Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną (BBCH 93-00 ) na glebę wolną od chwastow.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 ml/100 m2.

 

Zalecana ilość wody: 2-4 l/100m2.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula (z siewu)

 

 

Termin stosowania:

Opryskiwać bezpośrednio po siewie (BBCH 00-01) lub po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się

w fazie 1-2 liści właściwych, (BBCH 10-12), na glebę wolną od chwastow.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 2-4 l/100 m2.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Nasiona cebuli wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

Środka nie stosować w stadium liścia flagowego.

Marchew

 

 

Etykieta środka ochrony roślin Stomp Aqua 455 CS, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Termin stosowania:

Opryskiwać do 5 dni po siewie, przed wschodami (BBCH 01-05) na glebę wolną od chwastow.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 2-4 ml/100 m2.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

Groch jadalny zielony

 

 

Termin stosowania:

Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpoźniej do 3 dni (BBCH 01-01) na glebę wolną od chwastow.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 2-4 l/100 m2.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

 

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

 

 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

 

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

 

ponosi wyłącznie jego użytkownik

 

 

Czosnek

Termin stosowania: Środek stosować po sadzeniu czosnku, ale przed wschodami (BBCH 01-08) lub

po wschodach czosnku przy wysokości roślin 5-10 cm (BBCH 11-12) na glebę wolną od chwastow.

Ząbki czosnku sadzić nie płycej niż na głębokość 5 cm.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 ml/100 m2

 

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Słonecznik

 

 

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpoźniej do 5 dni) (BBCH 00-01), na

glebę wolną od chwastow.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 26 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 2-4 l/100 m2.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zalecana głębokość siewu 3 cm.

Etykieta środka ochrony roślin Stomp Aqua 455 CS, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Seler listkowy, kolendra siewna, pietruszka naciowa, szczypiorek, roszponka, kminek

 

zwyczajny, kozieradka pospolita

 

 

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00-01) na glebę wolną od

chwastow.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 2-3 ml/100 m2 .

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

 

 

Środek rozkłada się w ciągu 3 miesięcy od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin

uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem

należy zachować powyższy odstęp przed uprawą kolejnych roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

 

STOSOWANIA

 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Szczypiorek - 42 dni

Pietruszka naciowa - 28 dni

Truskawka, cebula, marchew, groch jadalny zielony, czosnek, słonecznik, seler listkowy, kolendra

siewna, roszponka, kminek zwyczajny, kozieradka pospolita - nie dotyczy

1. Środka ochrony roślin nie stosować:


na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w prochnicę, a także zalanych wodą.


2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasow zabiegowych i uwrociach.


3. Środka nie należy mieszać z glebą.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz

z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza

napełnionego częściowo wodą. Oprożnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny

wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie

wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w

zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

 

 

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na ktorej

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środkow ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposob, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Etykieta środka ochrony roślin Stomp Aqua 455 CS, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same

środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

 

OSÓB POSTRONNYCH

 

 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

ktore mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i ktore zwrociły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Unikać zanieczyszczenia skory i oczu.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe)

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w ktorym na obszar, na ktorym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

 

Nie zanieczyszczać wod środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w

pobliżu wod powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniające z

gospodarstw i drog.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

 

ROŚLIN I OPAKOWANIA

 

 

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w oryginalnych opakowaniach,


w sposob uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz

dostęp osob trzecich,

w temperaturze 0oC - 30oC.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadow

niebezpiecznych.

Oprożnione opakowania po środku zwrocić do sprzedawcy środkow ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystania oprożnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celow.

PIERWSZA POMOC

 

 

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skorą: umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku połknięcia: natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z

lekarzem; pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do oczu: Płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych

oczach; konsultacje okulistyczne.

W przypadku dostania się do drog oddechowych: spokoj, świeże powietrze, pomoc lekarska.

Okres ważności - 4 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000001722

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.