• Out-of-Stock

Tazer 250 SC a 10l

589.26
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 410/2016d z dnia 16.08.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-48/2015 z dnia 05.03.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Nufarm GmbH&Co KG, St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 43 732

6918 2006, fax: 43 732 6918 2004.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: + 48 22 620 32 52, fax:

+48 22 654 07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony

roślin:

Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: +48 32 745 11

12, www.agropak.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:

Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. +48 22 731 50 82, fax.+48 22 725

54 01, www.whlogistics.pl.

TAZER 250 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) - 250 g/l (22%).

Zezwolenie MRiRW nr R- 48/2015 z dnia 05.03.2015 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 410/2016d z dnia 16.08.2016 r.

Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P391 – Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA

TAZER 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do

rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie

zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych

(pomidor pod osłonami).

STOSOWANIE ŚRODKA

pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy,

septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu

pierwszych objawów chorób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad

węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Wykonać 1-2 zabiegi w

odstępach co 14 - 28 dni, zależnie od warunków i presji chorób.

Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew zalecany termin zabiegu

można wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Okres karencji określa termin

ostatniego zabiegu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-28 dni.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

jęczmień ozimy, jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza

karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:

Wykonać 1-2 zabiegi od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem

krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59), w odstępach co 12 - 21 dni, zależnie od

warunków i presji chorób.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 12-21 dni.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

rzepak ozimy

czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów

chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych

faz kwitnienia (BBCH 66-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-500 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

kukurydza

żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów

chorób, od początku fazy 9 kolanek do końca fazy dojrzałości fizjologicznej ziarniaków, gdy

widoczne punkty u podstawy ziarniaka zawierają około 60% suchej masy (BBCH 39 – 87).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21-42 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ziemniak

alternarioza

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Termin stosowania:

Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych

objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku

żółknięcia liści (BBCH 31-91). Zaleca się wykonanie 2-3 zabiegów w odstępie 14-28 dni,

zależnie od warunków i presji chorób, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym

mechanizmie działania.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-28 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

rizoktonioza ziemniaka

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Termin stosowania:

Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego

opryskiwacza zamontowanego na sadzarce. Zalecane jest stosowanie dwóch dysz

rozpylających na każdy rząd, jednej skierowanej na miejsce upadku sadzeniaka, drugiej na

przykrywającą go ziemię.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

szparagi

rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:

Opryskiwać dwukrotnie, w odstępie 8-21 dni, po zbiorach i przed końcem wegetacji.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-21

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

fasola

antraknoza fasoli

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:

stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od

początku fazy rozwoju pędów bocznych do końca fazy, gdy 50% strąków osiąga typową

długość, a strąki zaczynają wypełniać się nasionami (BBCH 21 – 75). Zabiegi wykonywać w

odstępach co 10-14 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie

działania. Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

kalafior, brokuł

czerń krzyżowych

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, na początku rozwoju róży kalafiora lub

natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, w przypadku brokuła - od

początku fazy, gdy główny pęd osiąga 50% wysokości typowej dla odmiany do końca fazy,

gdy główny pęd osiąga wysokość typową dla odmiany (BBCH 35-39).

Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji. Zaleca się maksymalnie 2

zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym

mechanizmie działania. W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się

dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-12 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

pomidor w uprawie pod osłonami

zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania - 0,08% (80 ml/100 l wody)

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania – 0,05-0,08% (50-80 ml/100 l wody)

Termin stosowania:

Stosować od początku fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy, gdy 80% owoców uzyskuje

typową barwę (BBCH 51 – 88)

Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując

przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Uwaga:

Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora (do 4 tygodni po posadzeniu lub

do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-12 dni.

Zalecana ilość wody: 600-1200 l/ha.

Ilość wody dobrać do wysokości roślin:

60 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości do 50 cm

90 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości między 50 a 125 cm

120 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości powyżej 125 cm

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

2. Zaleca się stosować środek przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi,

zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie

działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)

i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza

niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym

przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku

opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania

cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, ziemniak (w bruzdach), szparag, pomidor:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Kukurydza, ziemniak (nalistnie), rzepak ozimy, brokuł, kalafior, fasola:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary - 35 dni,

rzepak ozimy- 21 dni,

kukurydza – nie dotyczy,

ziemniak- oprysk nalistny – 7 dni,

ziemniak- oprysk w bruzdę – nie dotyczy,

szparag – nie dotyczy,

fasola – 7 dni,

kalafior, brokuł- 14 dni,

pomidor - 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ......

0000001779

Data sheet

Uprawa
Kukurydza
Rzepak
Warzywa
Zboża
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.