• Out-of-Stock
Roundup Flex 480 a 5 L
search
  • Roundup Flex 480 a 5 L

Roundup Flex 480 a 5 L

221.26
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

1 Etykieta środka ochrony roślin Roundup Flex 480, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW

 

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 756/2018d z dnia 10.12.2018 r.


zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 218/2014 z dnia 23.10.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

Bayer Agriculture BVBA, Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpen, Królestwo Belgii, tel.: +32 3 568 51 23, fax: +32 3 568 50 90.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Monsanto Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00 – 133 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: 22 395 65 00, fax: 22 398 65 01, infolinia: 22 395 65 09, www.monsanto.pl.

 

ROUNDUP FLEX 480

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej) - 480 g/l (35,75%)

 

Zezwolenie MRiRW nr R - 218/2014 z dnia 23.10.2014 r.,

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 756/2018d z dnia 10.12.2018 r.

 

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia, ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

 

OPIS DZIAŁANIA

Roundup Flex 480 jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami kukurydzy, cebuli, przed zbiorem pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku, peluszki, grochu uprawianego na suche nasiona oraz fasoli uprawianej na suche nasiona, na ścierniskach, w uprawie jabłoni, czarnej porzeczki, orzecha włoskiego, orzecha laskowego na użytkach zielonych (łąkach), w leśnych szkółkach sosny, a także do likwidacji ugorów i odłogów, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne oraz do desykacji pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku, peluszki, grochu uprawianego na suche nasiona oraz fasoli uprawianej na suche nasiona.

 

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat została zaklasyfikowana do grupy G.

 

Środek stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Roundup Flex 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. 2 Etykieta środka ochrony roślin Roundup Flex 480, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW

 

Chwasty wrażliwe:

dawka 1,125-1,5 l/ha*:

gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty, tasznik pospolity, tobołki polne,

dawka 1,5-2,25 l/ha:

 

 

tobołki polne, wilczomlecz obrotny,

 

dawka 2,25-3,0 l/ha:

maruna bezwonna, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, samosiewy jęczmienia, starzec zwyczajny, wiechlina roczna,

dawka 3,0-4,5 l/ha:

 

 

bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, ostrożeń polny, powój polny, przytulia właściwa, przytulia pospolita, rdest ptasi, wyczyniec łąkowy, wiechlina łąkowa, wierzbownica gruczołowata, wrotycz pospolity,

*dotyczy chwastów w fazie siewki

 

 

dawka 2,25-4,5 l/ha - leśne szkółki oraz przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne:

 

borówka czarna, dąb szypułkowy, grab pospolity, gwiazdnica pospolita, jeżyna fałdowana, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, kosmatka owłosiona, malina właściwa, orlica pospolita, poziewnik szorstki, przetacznik leśny, siódmaczek leśny, starzec leśny, trzcinnik piaskowy.


Chwasty odporne: skrzyp polny.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

A. WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.

 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania środka: W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty roczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:

W celu uzyskania wysokiej skuteczności zwalczania perzu, wiosną nie wykonywać uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.

B. WIOSNĄ PO SIEWIE A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU ZWALCZENIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW

 

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania środka: Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty, ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy (BBCH 00).

 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

2. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

3. Zalecana dawka odnosi się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.


3 Etykieta środka ochrony roślin Roundup Flex 480, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW

 

Cebula (z siewu)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,125-1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania środka: Opryskiwać po siewie cebuli na wschodzące chwasty, ale nie później niż 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00).


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

 

2. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

C. ZWALCZANIE CHWASTÓW UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH ZBIÓR

 

C.1 Pola uprawne przed zbiorem zbóż.

 

Pszenica ozima

Uwaga:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

Termin stosowania środka: W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

C.2. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego.

 

Rzepak ozimy

 

Uwaga:

 

 

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

 

 

Termin stosowania środka: W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.


2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.


4 Etykieta środka ochrony roślin Roundup Flex 480, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW

 

 

 

3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.


4. Środka nie stosować:

 

 w zbożch z wsiewkami rośin motylkowych,

w zbożch przeznaczonych na materiałsiewny,

 

 na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

D. DESYKACJA

 

D.1. Pszenica ozima

 

 

Uwaga: Dopuszcza sięzastosowanie na plantacji zbóżlub jej częśi wyłąznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożiwiająosiąniecie w sposó naturalny jednoczesnej fazy dojrzałśi zbóżdo zbioru.

 

Termin stosowania śodka: W celu przyspieszenia zbioru śodek stosowaćw fazie dojrzałśi woskowej, gdy wilgotnośćziarna wynosi 20-30% (BBCH 83-89).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 - 3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

D.2. Rzepak ozimy

 

 

UWAGA: Dopuszcza sięzastosowanie na plantacji rzepaku lub jej częśi gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożiwiająosiąnięcie w sposó naturalny jednoczesnej fazy dojrzałśi rzepaku do zbioru.

 

Termin stosowania śodka: W celu przyspieszenia zbioru śodek stosowaćgdy wilgotnośćnasion (mierzona wilgotnośiomierzem) wynosi okoł 30% (BBCH 80-89).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 - 3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilośćwody: 200 - 300 l/ha.

 

Zalecane opryskiwanie: śedniokropliste.

Uwagi:

1. W okresie wystęowania wysokich temperatur w ciąu dnia zabieg należ wykonaćrano lub późym popołdniem.


2. Zbió kombajnowy wykonywaćpod kąem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.


3. Słmy pszenicy ozimej nie użwaćjako podłż ani podśiółi ogrodniczej; moża jąużwaćjako paszęlub podśiółędla zwierzą.


4. Śodka nie stosować:  w zbożch z wsiewkami rośin motylkowych,

 

w zbożch przeznaczonych na materiałsiewny,

 

 na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

 

E. ŚIERNISKA - PO ZBIORZE PSZENICY OZIMEJ, JĘZMIENIA OZIMEGO I RZEPAKU OZIMEGO, PRZED ROZPOCZĘIEM UPRAW POŻIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁŚIWEGO I INNYCH CHWASTÓ

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania śodka: Śodek stosowaćod połwy sierpnia do późej jesieni na zielone intensywnie rosnąe chwasty. Po zbiorze rośiny uprawnej a przed zastosowaniem śodka nie przeprowadzaćżdnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiąnąćwysokość10-25 cm i wytworzyćco najmniej 3-4 w pełi wykształone liśie. Jednoroczne chwasty 5 Etykieta śodka ochrony rośin Roundup Flex 480, załąznik nr 1 do decyzji MRiRW


jednoliśienne powinny miećco najmniej 5 cm wysokośi a chwasty dwuliśienne powinny w pełi wykształićdwa liśie włśiwe.

 

Zalecana ilośćwody: 200-300 l/ha.

 

Zalecane opryskiwanie: śedniokropliste.

 

F. ROŚINY SADOWNICZE

Jabłń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania śodka: Śodek moża stosowaćod wiosny do jesieni, na intensywnie rosnąe chwasty, w dawce zależej od wystęująych gatunkó.

Zalecana ilośćwody: 200-300 l/ha.

 

Zalecane opryskiwanie: śedniokropliste.

 

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąćmechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwaćw sposó bezpieczny, najlepiej stosują opryskiwacze z osłnami, tak aby krople cieczy użtkowej nie przedostał sięna liśie, pęy i nie zdrewniałąkorędrzew ze wzglęu na możiwośćuszkodzenia rośin.


3. Śodek moża stosowaćmiejscowo użwają opryskiwaczy plecakowych stosują ciecz użtkowąo stężniu 2-4% (200-400 ml śodka w 10 litrach wody).

 

Czarna porzeczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-4,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania śodka: Śodek moża stosowaćod wiosny do jesieni, na intensywnie rosnąe chwasty, w dawce zależej od wystęująych gatunkó.

Zalecana ilośćwody: 200-300 l/ha.

 

Zalecane opryskiwanie: śedniokropliste.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąćmechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

 

2. Opryskiwaćw sposó bezpieczny, najlepiej stosują opryskiwacze z osłnami, tak aby krople cieczy użtkowej nie przedostał sięna liśie, pęy ze wzglęu na możiwośćuszkodzenia rośin.


3. Śodek moża stosowaćmiejscowo użwają opryskiwaczy plecakowych stosują ciecz użtkowąo stężniu 2 - 4% (200-400 ml śodka w 10 litrach wody).


G. LIKWIDACJA UGORÓ I ODŁGÓ.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-3,75 l/ha.

Dawkęśodka dostosowaćdo nasilenia i gatunkó wystęująych chwastó.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania śodka: wiosną- w okresie intensywnego wzrostu rośin do fazy kwitnienia lub jesienią- w przypadku koniecznośi przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnąe chwasty poza okresem ich kwitnienia.

 

&a

0000001860

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
Sady
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.