• Out-of-Stock
Activus 400SC a 5l
search
  • Activus 400SC a 5l

Activus 400SC a 5l

298.19
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Activus 400 SC,

Posiadacz zezwolenia:

Adama Deutschland GmbH, Edmund

Niemiec, tel.: +49 2203 5039 000, fax. +49 22035039 111, infolinia: 0800

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00

66 66, e-mail: biuro@adama.com,

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin

Zezwolenie MRiRW nr R

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R

UWAGA

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska,

zgodnie z instrukcją użycia.

EUH208 Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym

koncentratu w postaci stężonej zawiesiny prze

Activus 400 SC zawiera pendimetalinę, która hamuje tworzenie mikrotubuli

do zahamowania podziału i procesów

Zgodnie z klasyfikacją według HRAC pendimetalina została zaklasyfikowana do grupy K1.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek jest pobierany przez korzonek zarodkowy, kole

Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są

zwalczane do fazy pierwszego lub

liści właściwych.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -614/2018d z dnia

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 1 /2016wu z dnia 26.01.2016r.

Edmund-Rumpler-Strasse 6, D 51149 Kolonia, Republika Federalna

0800-3 34 62 43.

enna 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60 ,infolinia: +48

www.adama.com

środka ochrony roślin

ACTIVUS 400 SC

dinitroanilin) - 400 g/l (36,0%)

- 1 /2016wu z dnia 26.01.2016r.

-614/2018d z dnia 26

układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie,

przeznaczonej do rozcieńczania wodą.

mikrotubuli, w

elongacji komórek.

koleoptyl, hypokotyl jak i części nadziemne chwastów.

do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch

/26.10.2018 r.

, 22 395

chrony (…):

26.10.2018 r.

skutki.

należy postępować

w formie

naczonej wyniku czego dochodzi

Etykieta środka ochrony roślin Activus 400 SC,

Pendimetalina pozostaje skuteczna w glebie przez kilka tygodni, w związku z czym chwasty kiełkujące

później również są zwalczane.

Kukurydza

Chwasty wrażliwe fiołek polny, komosa biała, łoboda rozłożysta, tasznik pospolity

Chwasty średniowrażliwe chwastnica jednostronna, psianka czarna, szarłat szorstki

Chwasty odporne maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest

powojowaty), rumianek pospolity, tobołki polne

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, plantacje nasienne traw

Chwasty wrażliwe gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, miotła

zbożowa, niezapominajka polna, tasznik pospolity

Chwasty średniowrażliwe przytulia czepna, fiołek polny, rdesty

Ziemniak, marchew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior, cebula

uprawiana z siewu, cebula uprawiana z dymki

Dawka 3,0 l/ha

Chwasty wrażliwe gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik

pospolity, tobołki polne

Chwasty średniowrażliwe chwastnica jednostronna, fiołek polny, maruna bezwonna, pokrzywa

żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, przetacznik perski,

rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki

Dawka 4,0 l/ha

Chwasty wrażliwe chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,

komosa biała, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna,

maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średniowrażliwe Fiołek polny, rdestówka powojowata, rdest plamisty, przetacznik

perski,

Chwasty średnioodporne rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty odporne samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza

polowego.

Kukurydza

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy

trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime

Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech

liści właściwych (BBCH 10-13).

Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści

właściwych (BBCH 10-13).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.

Etykieta środka ochrony roślin Activus 400 SC,

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Marchew

Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00-

07).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ziemniak

Termin stosowania: środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię

gleby (BBCH 00-09).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior

Termin stosowania: środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula uprawiana z siewu

Termin stosowania: środek stosować wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liścień przebija okrywę

nasienną (BBCH 00-07).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3,0 - 4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula uprawiana z dymki

Termin stosowania: środek stosować wiosną lub latem, przed wysadzeniem dymki.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3,0 - 4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Etykieta środka ochrony roślin Activus 400 SC,

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Cebula szalotka uprawiana z siewu

Termin stosowania: środek stosować:

w dawce 2,5 - 4,0 l/ha - bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07)

lub

w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści

BBCH 11-12

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Czosnek

Termin stosowania:

w dawce 2,5 – 4,0 l/ha - bezpośrednio po posadzeniu ząbków a przed wschodami rośliny uprawnej

(BBCH 00-07) lub

w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11-

12).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Brokuł

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Sorgo zwisłe, proso zwyczajne

Termin stosowania:

–doglebowo, do 3 dni po siewie ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00-05)

lub

– po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe

(BBCH 11-12)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 - 4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Słonecznik zwyczajny

Etykieta środka ochrony roślin Activus 400 SC,

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na

powierzchnię gleby (BBCH 00-09)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Plantacje nasienne traw

Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach traw od fazy szpilkowania do fazy trzech

liści właściwych (BBCH 10-13).

Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści

właściwych (BBCH 10-13).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

1. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy

zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –

stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie

chwastów,

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego

(ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów

szkodliwości,

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów

(o różnym mechanizmie działania),

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego

rośliny uprawnej,

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia

chwastów,

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

– używać kwalifikowanego materiału siewnego,

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na

inne stanowiska,

– informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem

zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Środka nie stosować:

na rośliny mokre, w warunkach ekstremalnie wysokiej temperatury lub suszy,

w okresie spodziewanych przymrozków,

na plantacjach roślin chorych, osłabionych lub uszkodzonych,

w ilości wody większej niż 400 l/ha.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

Etykieta środka ochrony roślin Activus 400 SC,

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych

następczo. Po zbiorze roślin uprawnych, w których zastosowano środek Activus 400 SC w ramach

tradycyjnego płodozmianu można uprawiać wszystkie rośliny. Niemniej, w przypadku uprawy roślin

szerokolistnych irzepaku ozimego możliwe są wystąpienia przebarwień na liściach.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji kukurydzy, ziemniaka, marchwi, kapusty

głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kalafiora, brokuła, cebuli uprawianej z siewu, cebuli

uprawianej z dymki, cebuli szalotki uprawianej z siewu, czosnku uprawianego z siewu traktowanej

środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), można uprawiać

kukurydzę i słoneczniki. Kukurydza powinna być siana na głębokość 5 cm bez wcześniejszego

przygotowania gleby.

Rośliny zbożowe oraz trawy jako rośliny następcze siać najwcześniej cztery miesiące po zastosowaniu

środka Activus 400 SC.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji zbóż traktowanej środkiem (w wyniku

uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można

uprawiać wiosną pszenicę jarą, jęczmień jary, kukurydzę, ziemniaki, bobik, groch, koniczynę czerwoną,

lucernę, soję i słonecznik jako rośliny następcze.

Jesienią należy wykonać orkę przedsiewną na głębokość co najmniej 20 cm.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym

mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu

środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie

wymieszać. Podczas jazdy i podczas opryskiwania ciecz użytkową utrzymywać w ruchu za pomocą

włączonego mieszadła.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową

w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono

zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację

substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki

ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które

mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Etykieta środka ochrony roślin Activus 400 SC,

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, okulary i ochronę twarzy zabezpieczające przed

oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze), w trakcie

przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść

ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawy kukurydzy:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych

strefy ochronnej o szerokości:

30 m, w tym 20 m pokrytych zwartą roślinnością, lub

20 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas

zabiegu o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, sorga

zwisłego, prosa zwyczajnego, ozimych traw nasiennych:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych

strefy ochronnej o szerokości:

40 m, w tym 20 m pokrytych zwartą roślinnością, lub

20 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas

zabiegu o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy marchwi, kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kalafiora,

brokuła, cebuli uprawianej z siewu, cebuli uprawianej z dymki, cebuli szalotki uprawianej z siewu,

czosnku uprawianego z siewu, słonecznika:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych

strefy ochronnej pokrytej zwartą roślinnością o szerokości:

– 20 m, lub

– 10 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas

zabiegu o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy ziemniaka:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych

strefy ochronnej pokrytej zwartą roślinnością o szerokości:

– 20 m, lub

– 10 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas

zabiegu o 50%, lub

– 5 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas

zabiegu o 75 %.

Etykieta środka ochrony roślin Activus 400 SC,

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w oryginalnych opakowaniach,

w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz

dostęp osób trzecich,

w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami

niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Nr partii - .........

0000003358

Data sheet

Uprawa
Kukurydza
Warzywa
Zboża
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.