Bormax Turbo 1L
search
  • Bormax Turbo 1L

Bormax Turbo 1L

19.00
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

BORMAX® TURBO to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy wzbogacony w Technologię INT, ułatwiającą pobieranie i przemieszczanie boru w roślinach.

 

przycisk%20www%20int.png

 

Składniki g/l % (m/m)
Bor (B) 150 10,8
Zastosowana w nawozie BORMAX® TURBO technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania boru przez rośliny. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego.

 

Przy zastosowaniu niższych dawek niż standardowe, BORMAX® TURBO skutecznie zapobiega i likwiduje niedobory boru oraz ogranicza ich negatywne skutki.

  • BORMAX® TURBO stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do boru (rośliny kapustowate, buraki, ziemniak, drzewa i krzewy owocowe, truskawka, warzywa korzeniowe) – jest najefektywniejszym źródłem boru. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (wysokie lub niskie pH, niedobór wody w glebie, niska zawartość substancji organicznej, kategoria agronomiczna: gleby bardzo lekkie i lekkie).

Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru boru w roślinach.

 

  • BORMAX® TURBO stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór boru oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru boru na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość boru (ukryte niedobory).

 

Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX® TURBO korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na:

  • prawidłowy wzrost i rozwój najmłodszych części roślin: stożków wzrostu, korzeni (zwłaszcza włośnikowych – lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych), a także pędów, pąków, owoców
  • prawidłowy przebieg procesu zapłodnienia kwiatów
  • zwiększenie efektywności pobierania składników pokarmowych
  • poprawę parametrów jakościowych plonu (np. wzrost zawartości cukru w plonie – buraki, owoce, warzywa)
  • lepszą jędrność owoców (działanie synergistyczne z wapniem) zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe w okresie uprawy.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

BORMAX® TURBO jest zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007

BORMAX® TURBO stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
.

 

 

Zabiegi dolistne - Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

 

PSZENICA ozima 
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ Wiosna: krzewienie 0,15–0,4 l/ha
◇ wzrost źdźbła 0,15–0,4 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na bor. Także w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), oraz na stanowiskach z dużym deficytem boru w glebie.

0,15–0,4 l/ha

PSZENICA jara
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie 0,15–0,4 l/ha
◇ wzrost źdźbła 0,15–0,4 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na bor. Także w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), oraz na stanowiskach z dużym deficytem boru w glebie.

0,15–0,4 l/ha
PSZENŻYTO ozime  
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ Wiosna: kontynuacja krzewienia

0,15–0,4 l/ha
◇ wzrost źdźbła 0,15–0,4 l/ha

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

0,15–0,4 l/ha

PSZENŻYTO jare
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ rozwój liści - krzewienie 0,15–0,4 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

0,15–0,4 l/ha

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

0,15–0,4 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,15–0,4 l/ha
JĘCZMIEŃ PASZOWY  jary
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◇ początek wzrostu źdźbła 0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,15–0,4 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,15–0,4 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):
◇ początek wzrostu źdźbła 0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,15–0,4 l/ha
ŻYTO ozime
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 

0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  0,15–0,4 l/ha

ŻYTO jare 
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  0,15–0,4 l/ha

OWIES 
T
erminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie

0,15–0,4 l/ha
◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego 0,15–0,4 l/ha

RZEPAK OZIMY
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów ochrony fungicydowej i regulacji łanu, zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,4 l/ha.

0,8–1,2 l/ha

Wiosna:
◆ początek wzrostu pędu głównego

0,8–1,2 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów zwalczania szkodników w okresie pąkowania (słodyszek rzepakowy), zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,25 l/ha.

0,8–1,2 l/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie wykonano dokarmiania borem przed kwitnieniem.
0,8–1,2 l/ha
RZEPAK JARY
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego
W przypadku konieczności wykonania zabiegów ochrony fungicydowej i zwalczania szkodników, zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,4 l/ha.

0,8–1,2 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia
W przypadku konieczności wykonania zabiegów zwalczania szkodników w okresie pąkowania (słodyszek rzepakowy), zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,25 l/ha.

0,8–1,2 l/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie wykonano dokarmiania borem przed kwitnieniem.
0,8–1,2 l/ha

SŁONECZNIK
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

◇ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

0,8–1,2 l/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

0,8–1,2 l/ha

LEN
Terminy stosowania ( optymalne,  opcjonalne):

0000003935
528 Items

Data sheet

Uprawa
Sady
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.