• Out-of-Stock
Mikro Plus Ultra a 5kg
search
  • Mikro Plus Ultra a 5kg

Mikro Plus Ultra a 5kg

143.42
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

MIKRO PLUS ULTRA to skoncentrowany nawóz mikroelementowy w formie ultragranulatu, który dostarcza roślinom zestaw łatwo pobieranych i przyswajanych mikroelementów. 

MIKRO PLUS™ ULTRA przeznaczony jest do fertygacji w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie. Pełne schelatowanie mikroelementów w nawozie zapewnia ich stabilność w pożywkach stężonych jak i w gotowych do użycia oraz umożliwia mieszanie z innymi agrochemikaliami. 

MIKRO PLUS™ ULTRA może być także stosowany dolistnie.

 

Składniki g/kg  % (m/m)
Bor (B) 7 0,7
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 4 0,4
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 63 6,3
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 28 2,8
Molibden (Mo) 1,5 0,15
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 9 0,9
  1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie

Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża). W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość składników pokarmowych w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.


MIKRO PLUS™ ULTRA stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,001–0,004% (0,01–0,04 kg tj. 10–40 g nawozu w 1000 l pożywki gotowej do użytku).


Stosując MIKRO PLUS™ ULTRA w pożywce wraz z innymi nawozami, nie należy przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce. Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy odpowiednio zwiększyć i dodawać MIKRO PLUS™ ULTRA do zbiornika innego niż zawierający nawóz  wapniowy.

 

  1. ZABIEGI DOLISTNE 

MIKRO PLUS™ ULTRA W UPRAWACH POLOWYCH stosować profilaktycznie w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków roślin lub interwencyjnie, w przypadku zdiagnozowania niedoboru mikroelementów w roślinach. MIKRO PLUS™ ULTRA może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Stężenie roztworu oraz ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz techniki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel.

Zalecana jednorazowa dawka preparatu: 0,5–1 kg/ha.

MIKRO PLUS™ ULTRA W UPRWACH POD OSŁONAMI stosować w formie oprysku w stężeniu: 0,1–0,15%.

0000004019

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
Inne uprawy
Kukurydza
Rzepak
Sady
Warzywa
Zboża
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.