• Out-of-Stock
Wapnovit Turbo a 500l
search
 • Wapnovit Turbo a 500l

Wapnovit Turbo a 500l

5,950.96
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

WAPNOVIT® TURBO to nowoczesny nawóz wapniowy (260 g CaO w 1 litrze) wzbogacony w magnez i mikroelementy.

W nawozie WAPNOVIT® TURBO zastosowano technologię INT, która sprawia, że preparat jest wyjątkowo skuteczny – wapń jest bardzo szybko pobierany przez roślinę i przemieszczany do wszystkich organów, zapewniając im prawidłowy wzrost i rozwój.

Wzbogacające nawóz składniki: magnez (Mg), bor (B), miedź (Cu), molibden (Mo) i cynk (Zn) – dodatkowo korzystnie wpływają na ilość i jakość plonu.

WAPNOVIT® TURBO polecany jest do dokarmiania dolistnego, a także do stosowania wraz z nawadnianiem (fertygacja) upraw o podwyższonym zapotrzebowaniu na wapń.
Dokarmianie dolistne wapniem jest konieczne, szczególnie w uprawach ogrodniczych, z powodu ograniczonego przemieszczania i transportowania jonów Ca2+ w roślinach.  

Ten sposób dostarczania wapnia roślinom zapobiega występowaniu chorób fizjologicznych takich jak np. sucha zgnilizna wierzchołkowa na pomidorach, gorzka plamistość podskórna na jabłkach, „tipburn” w warzywach kapustnych.
 

WAPNOVIT® TURBO jest niezbędnym elementem technologii uprawy roślin ogrodniczych na rynek świeży i do przetwórstwa.

Stosowany w uprawach rolniczych, zwłaszcza okopowych, wpływa na podwyższenie zawartości substancji zapasowych, 

 np. cukru w buraku cukrowym.

 

 

 

 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 130 8,5
Azot (N) azotanowy (NO3) 120 8,0
Tlenek wapnia (CaO) 260 17,0
Tlenek magnezu (MgO) 10 0,7
Bor (B) 0,75 0,05
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,3 0,020
Molibden (Mo) 0,015 0,001
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,3 0,020
 

WAPNOVIT® TURBO zaleca się stosować profilaktycznie (zapobiegawczo), przed wystąpieniem wizualnych objawów niedoboru wapnia na roślinach. Dopuszczenie do wystąpienia objawów niedoboru zawsze prowadzi do obniżenia ilości i jakości plonu. Szczególnie duże znaczenie mają zabiegi wykonywane w okresach intensywnych przyrostów oraz kształtowania się i wzrostu owoców, bulw lub korzeni spichrzowych.

Do roślin o szczególnie wysokim zapotrzebowaniu na wapń należą między innymi: jabłoń, grusza, drzewa pestkowe, truskawka, pomidor, papryka, rośliny kapustne, rośliny korzeniowe i jagodowe.
WAPNOVIT® TURBO stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza przyswajalny przez rośliny wapń w okresach największego zapotrzebowania roślin na ten składnik. 

Dokarmianie interwencyjne jest zalecane, gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru wapnia na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość wapnia (ukryte niedobory). Aplikacje interwencyjne powinny mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy zabiegi profilaktyczne nie mogły być wykonane we właściwym terminie. Nawet krótkotrwałe wystąpienie niedoborów wapnia może istotnie obniżyć ilość i jakość plonu.

Wapń dostarczany w nawozie WAPNOVIT® TURBO korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez:

 • ograniczenie występowania chorób fizjologicznych owoców i warzyw
 • wzmocnienie i stabilizację struktury ścian komórkowych (poprawia tolerancję roślin na niesprzyjające warunki środowiska i mechaniczne uszkodzenia podczas transportu)
 • prawidłowy rozwój i wzrost poszczególnych organów roślinnych, w tym również generatywnych (kwiaty, zawiązki)
 • zwiększenie odporności roślin na choroby grzybowe
 • poprawę efektywności zapylenia i zawiązywania owoców
 • zwiększenie jędrności owoców i warzyw
 • stymulację równomiernego dojrzewania owoców i warzyw
 • poprawę właściwości przechowalniczych plonu i wydłużenie okresu przechowywania


WAPNOVIT® TURBO bardzo korzystnie wpływa na wielkość uzyskiwanego plonu oraz jego jakość, w tym konsumpcyjną i przechowalniczą.

 1.  ZABIEGI DOLISTNE 
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować WAPNOVIT® TURBO w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

  WAPNOVIT® TURBO stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela). Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.

   

 2. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w gruncie oraz w podłożach torfowych i ziemiach ogrodniczych (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, wyniki analiz chemicznych wody stosowanej do fertygacji i gleby (podłoża), a także warunki pogodowe.
  WAPNOVIT® TURBO stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,01–0,2 % (0,1–2 l nawozu w 1000 l pożywki gotowej do użycia). Stosując WAPNOVIT® TURBO w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce. Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy proporcjonalnie zwiększyć.

  Roztwory stężone nawozu WAPNOVIT® TURBO sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony nawozów zawierających siarkę.

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA OZIMA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Jesień: faza 3.–6. liścia 

4–6 l/ha

◇ Wiosna: krzewienie 

4–6 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha
◇/◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), a także w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).
4–6 l/ha

PSZENICA JARA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie 

4–6 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha
◇/◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), a także w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).
4–6 l/ha
PSZENŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ Jesień: faza 3.–6. liścia  4–6 l/ha
◇ Wiosna: kontynuacja krzewienia 4–6 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 4–6 l/ha
PSZENŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie

4–6 l/ha

◇ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 4–6 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

4–6 l/ha

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa .

4–6 l/ha
JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 

4–6 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 4–6 l/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

4–6 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

4–6 l/ha

ŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

4–6 l/ha

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

4–6 l/ha
ŻYTO jare
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

4–6 l/ha

OWIES
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie

4–6 l/ha
◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego 4–6 l/ha

RZEPAK ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Wiosna: początek wzrostu pędu głównego

4–6 l/ha

◇/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

Zabieg traktować jako szczególnie wskazany (optymalny) w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).

4–6 l/ha
RZEPAK jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

4–6 l/ha

◇/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

Zabieg traktować jako szczególnie wskazany (optymalny) w warunkach utrudnionego pobierania wapnia z gleby (np. niska zasobność gleby w wapń, okresowe niedobory wody).
4–6 l/ha

SŁONECZNIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16) 4–6 l/ha
◆ wzrost pędu – początek rozwoju pąków (BBCH 30–53) 4–6 l/ha

LEN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

0000004234

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
Kukurydza
Rzepak
Sady
Warzywa
Zboża
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.