• Obecnie brak na stanie
Cordian 450 SL - glifosat
search
  • Cordian 450 SL - glifosat

Cordian 450 SL a 5 L

119,75 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 795/2018d z dnia 19.12.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 192/2014 z dnia 19.09.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

HELM AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec,

tel.: +49 40 2375-0, fax: +49 40 2375-1845

CORDIAN 450 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

glifosat

(związek z grupy kwasów aminofosforowych) w formie soli izopropyloaminowej – 450 g/l

(37,5%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 192/2014 z dnia 19.09.2014 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 795/2018d z dnia 19.12.2018 r.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie

z etykietą.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Cordian 450 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego,

stosowanym nalistnie, w uprawie zbóż, rzepaku ozimego, i po zbiorze roślin uprawnych oraz w

sadach jabłoniowych i gruszowych, a także na użytkach zielonych.

Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Nie stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Cordian 450 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany

jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), przemieszczany

w całej roślinie dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując

zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy

działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu.

Całkowite zamieranie roślin następuje po około 4 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność

powietrza oraz silne nasłonecznienie przyśpieszają działanie środka.

Etykieta środka ochrony roślin Cordian 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW

2

Chwasty wrażliwe na środek w dawce w 4,0 l/ha:

fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna,

miotła zbożowa, ostrożeń polny, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia

czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik

pospolity, wiechlina łąkowa, wiechlina roczna, życica trwała.

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce w 4,0 l/ha:

koniczyna polna, mniszek pospolity, szczyr roczny, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio odporne na środek w dawce w 4,0 l/ha:

szczaw zwyczajny.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce w 2,5 l/ha:

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita.

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce w 2,5 l/ha:

chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, perz zwyczajny.

STOSOWANIE ŚRODKA

A. Pola uprawne po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych –

zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów

Przygotowanie pola pod uprawę

Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone,

intensywnie rosnące chwasty.

Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów

uprawowych.

W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć

co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć

co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście

właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha

B. Sady (jabłoń, grusza)

Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do lata, na intensywnie rosnące

chwasty, które osiągnęły wysokość 15-20 cm.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

UWAGI

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami,

tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę

drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

C. Użytki zielone

Środek do stosowania w celu odnowienia łąk i pastwisk.

Termin stosowania: Środek stosuje się, gdy chwasty osiągną wysokość 15 cm. W momencie

opryskiwania perz powinien wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Etykieta środka ochrony roślin Cordian 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW

3

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

D. Pola uprawne przed zbiorem zbóż

D.1. Zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór.

Uwaga:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego

nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy,

jęczmień jary.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna,

gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 7 - 14 dni przed przewidywanym zbiorem.

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie

intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

D.2. Desykacja

Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji, gdy

stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny

jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność

wynosi 20-30%, to jest na 7 -14 dni przed przewidywanym zbiorem.

Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha

Pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1

PRZECIWWSKAZANIA

1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz na plantacjach przeznaczonych

do produkcji materiału siewnego oraz na cele browarnicze.

2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej.

3. Słomę zbóż można używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

UWAGI

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym

popołudniem.

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu

opryskiwacza.

Etykieta środka ochrony roślin Cordian 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW

4

E. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego

- Zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

Uwaga

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części w sytuacji wystąpienia

dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki

pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości

rzepaku do zbioru.

Termin stosowania: Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona

wilgotnościomierzem) poniżej 30%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny

być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Termin stosowania musi uwzględnić

okres karencji środka.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

PRZECIWWSKAZANIE

Nie stosować środka na plantacjach nasiennych.

UWAGI

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano

lub późnym popołudniem.

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym

do przejazdu opryskiwacza

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu na którym stosowano środek Cordian 450 SL można uprawiać wszystkie rośliny.

Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach

wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7

dniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ

ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

przed wschodami chwastów,

na mokre rośliny,

przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny

po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).

podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

3. Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną glifosat można stosować

na tej samej powierzchni maksymalnie dwukrotnie w przeciągu roku kalendarzowego

z zachowaniem minimalnego odstępu czasu 90 dni. W ciągu jednego roku kalendarzowego nie

można przekroczyć maksymalnej łącznej dawki substancji czynnej glifosat, która wynosi 3,6

kg/ha.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Etykieta środka ochrony roślin Cordian 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW

5

Stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną

jej ilość. Przed wlaniem środka do zbiornika opryskiwacza należy opakowanie silnie wstrząsnąć

aż do uzyskania jednolitej zawiesiny. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza

napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać

trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza

z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

W przypadku przerw w pracy opryskiwacza, przed przystąpieniem do opryskiwania włączyć

mieszadło i dokładnie wymieszać ciecz.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz

mechaniczne wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz

skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli

jest to możliwe, lub,

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w

pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z

gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne

jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Etykieta środka ochrony roślin Cordian 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW

6

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Pszenica, pszenżyto, jęczmień – 7 dni,

Rzepak – 14 dni,

Owoce ziarnkowe (jabłka, gruszki) – 42 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w

którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

5 -7 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające

przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub

paszą

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym

miejscu.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Nie dopuścić do przemarznięcia środka.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

5000000001

Opis

Zastosowanie w uprawach
Rzepak
Sady
Zboża
Nowy


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.