• Obecnie brak na stanie
Korazzo 250SC a 1l
search
  • Korazzo 250SC a 1l

Korazzo 250SC a 1l

60,50 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

KORAZZO 250 SC

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-145/2017 z dnia 28.07.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:

Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 43 732 6918

2006, fax: 43 732 6918 2004.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654 07 97,

www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 745 11 12,

www.agropak.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:

Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. 22 731 50 82, fax.: 22 725 54 01,

www.whlogistics.pl.

KORAZZO 250 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) - 250 g/l (22%).

Zezwolenie MRiRW nr R-145/2017 z dnia 28.07.2017 r.

Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z

instrukcją użycia.

P391 – Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA

KORAZZO 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do

rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego

w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych (pomidor pod

osłonami).

2

KORAZZO 250 SC

STOSOWANIE ŚRODKA

pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza

paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych

objawów chorób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do

końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Wykonać 1-2 zabiegi w odstępach co 14 - 28 dni, zależnie od

warunków i presji chorób.

Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew zalecany termin zabiegu można

wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 14-28 dni.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

jęczmień ozimy, jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa

jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:

Wykonać 1-2 zabiegi od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia

do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59), w odstępach co 12 - 21 dni, zależnie od warunków i presji

chorób.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 12-21 dni.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

rzepak ozimy

czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów

chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych faz

kwitnienia (BBCH 66-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-500 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

kukurydza

żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów

chorób, od początku fazy 9 kolanek do końca fazy dojrzałości fizjologicznej ziarniaków, gdy

widoczne punkty u podstawy ziarniaka zawierają około 60% suchej masy (BBCH 39 – 87).

3

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 21-42 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ziemniak

alternarioza

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Termin stosowania:

Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów

choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH

31-91). Zaleca się wykonanie 2-3 zabiegów w odstępie 14-28 dni, zależnie od warunków i presji

chorób, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2-3

Odstęp między zabiegami: 14-28 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

rizoktonioza ziemniaka

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Termin stosowania:

Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego

opryskiwacza zamontowanego na sadzarce. Zalecane jest stosowanie dwóch dysz rozpylających na

każdy rząd, jednej skierowanej na miejsce upadku sadzeniaka, drugiej na przykrywającą go ziemię.

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie ziemniaka: 3

szparagi

rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:

Opryskiwać dwukrotnie, w odstępie 8-21 dni, po zbiorach i przed końcem wegetacji.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 8-21

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

fasola

antraknoza fasoli

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:

stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy

rozwoju pędów bocznych do końca fazy, gdy 50% strąków osiąga typową długość, a strąki zaczynają

wypełniać się nasionami (BBCH 21 – 75). Zabiegi wykonywać w odstępach co 10-14 dni, stosując

przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania. Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w

sezonie wegetacyjnym.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

4

kalafior, brokuł

czerń krzyżowych

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, na początku rozwoju róży kalafiora lub natychmiast po

wystąpieniu pierwszych objawów choroby, w przypadku brokuła - od początku fazy, gdy główny pęd

osiąga 50% wysokości typowej dla odmiany do końca fazy, gdy główny pęd osiąga wysokość typową

dla odmiany (BBCH 35-39).

Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji. Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w

sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie

działania. W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka

zwiększającego przyczepność.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 8-12 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

pomidor w uprawie pod osłonami

zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania - 0,08% (80 ml/100 l wody)

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania – 0,05-0,08% (50-80 ml/100 l wody)

Termin stosowania:

Stosować od początku fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy, gdy 80% owoców uzyskuje typową

barwę (BBCH 51 – 88)

Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując przemiennie

fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Uwaga:

Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora (do 4 tygodni po posadzeniu lub do 5

tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 8-12 dni.

Zalecana ilość wody: 600-1200 l/ha.

Ilość wody dobrać do wysokości roślin:

− 60 l/1000mdla pomidorów o wysokości do 50 cm

− 90 l/1000mdla pomidorów o wysokości między 50 a 125 cm

− 120 l/1000mdla pomidorów o wysokości powyżej 125 cm

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary - 35 dni,

rzepak ozimy- 21 dni,

kukurydza – nie dotyczy,

ziemniak- oprysk nalistny – 7 dni,

ziemniak- oprysk w bruzdę – nie dotyczy,

szparag – nie dotyczy,

fasola – 7 dni,

5

kalafior, brokuł- 14 dni,

pomidor - 3 dni.

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

2. Zaleca się stosować środek przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi, zawierającymi

substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz

z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza

napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z

cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do

zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w

zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same

środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków

ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej

oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

6

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, ziemniak (w bruzdach), szparag, pomidor:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Kukurydza, ziemniak (nalistnie), rzepak ozimy, brokuł, kalafior, fasola:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające

przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub

paszą,

− z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ......

0000002332

Opis

Zastosowanie w uprawach
Kukurydza
Rzepak
Warzywa
Zboża
Ziemniak
Nowy


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.