• Out-of-Stock

Siarkol 800 SC a 20l

251.40
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Siarkol 800 SC, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 855/2020d z dnia 27.11.2020 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 168/2015 z dnia 16.10.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: (+48 17) 24 07 111

fax: (+48 17) 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com ; www.ciechgroup.com

S I A R K O L 800 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

siarka – 800 g/l (55,73)

Zezwolenie MRiRW nr R - 168/2015 z dnia 16.10.2015 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 855/2020d z dnia 27.11.2020 r.

EUH208 - Zawiera 1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych

Jabłoń

Mączniak jabłoni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/100m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 - 75 ml/100m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, co 7 - 10 dni, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby.

Zalecana ilość wody: 6 l/100m2

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Winorośl

Mączniak prawdziwy winorośli

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m2. Etykieta środka ochrony roślin Siarkol 800 SC, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 27,5 - 40 ml/100m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: Środek stosować co 7 - 10 dni, zapobiegawczo lub po pojawieniu się pierwszych objawów choroby. Większą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu choroby.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m2.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Róża (w uprawie polowej i w uprawie pod osłonami)

Mączniak prawdziwy róży

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować co 10 - 14 dni, zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Zalecana ilość wody: 10 -15 l/100m2.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest

Amerykański mączniak agrestu

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy rozwoju pędów do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 31-60) oraz od początkowej fazy wzrostu owocu do fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 71-86).

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/100m2 (50 ml/10 l wody).

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 50 ml/100m2 (30 - 50 ml/10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Borówka wysoka, malina

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w okresie przed kwitnieniem (faza rozwojowa BBCH 41-60), po kwitnieniu (faza rozwojowa BBCH 71) i po zbiorze owoców (BBCH 91-95).

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/100m2 (50 ml/10 l wody).

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 50 ml/100m2 (30 - 50 ml/10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m2. Etykieta środka ochrony roślin Siarkol 800 SC, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Truskawka

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w okresie przed kwitnieniem (faza rozwojowa BBCH 41-60), po kwitnieniu (faza rozwojowa BBCH 71 ) i po zbiorze owoców (BBCH 91-95).

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/100m2 (50 ml/10 l wody).

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 50 ml/100m2 (30 - 50 ml/10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Rośliny ozdobne

Mączniak prawdziwy

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/100m2 (50 ml/10 l wody).

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 50 ml/100m2 (30 - 50 ml/10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Grusza

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/100m2 (75 ml/6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 6 l/100m2.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Brzoskwinia, morela, śliwa

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 10-60 i BBCH 71-86).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 50 ml/100m2 (30 – 50ml/5 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste. Etykieta środka ochrony roślin Siarkol 800 SC, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Burak ćwikłowy

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować co 10 dni, zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/100m2 (75 ml/3 l wody).

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 - 75 ml/100 m2 (40 - 75 ml/3 l wody).

Większą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu choroby.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 3 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Ogórek, dynia, kawon, cukinia, kabaczek (uprawiane w gruncie, pod osłonami, w szklarni)

Mączniak rzekomy dyniowatych

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 10-89)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2 (15 ml/6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 5-7 dni.

Zalecana ilość wody: 6 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Pomidor, bakłażan (uprawiany w gruncie, pod osłonami, w szklarni)

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 10-69)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 15 - 30 ml/100 m2 (15 – 30 ml/6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 5-7 dni.

Zalecana ilość wody: 6l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Groch jadalny na suche nasiona, groch jadalny na zielone nasiona, bób

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 10-60)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2 (15 ml/6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 6l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Marchew, pietruszka Etykieta środka ochrony roślin Siarkol 800 SC, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 12-49).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2 (15 ml/4-6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 5- 7 dni.

Zalecana ilość wody: 4-6 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kapusta włoska, kapusta chińska, kapusta ozdobna

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 13-49).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100 m2 (30 ml/2-6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 2-6 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Sałata masłowa, sałata rzymska, sałata lodowa, sałata Lollo, sałata dębolistna, rukola, endywia, roszponka, radicchio, cykoria, rukiew (uprawiane w gruncie, pod osłonami, w szklarni)

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 13-49).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100 m2 (30 ml/2-6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 2-6 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

Rzodkiewka (uprawiana w gruncie, pod osłonami, w szklarni)

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 13-49).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100 m2 (30 ml/2-6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 2-6 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste. Etykieta środka ochrony roślin Siarkol 800 SC, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 13-49).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100 m2 (30 ml/2-6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 2-6 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste

Rośliny zielarskie (uprawiane w gruncie, pod osłonami, w szklarni)

Mączniak prawdziwy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100 m2 (30 ml/6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Zalecana ilość wody: 6 l/100m2.

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Ogórek, dynia, kawon, cukinia, kabaczek, bakłażan, pomidor – 3 dni

Jabłoń, grusza, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, malina, borówka wysoka, truskawka, marchew, pietruszka, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kapusta włoska, kapusta chińska, kapusta ozdobna, sałata masłowa, sałata rzymska, sałata lodowa, sałata Lollo, sałata dębolistna, rukola, endywia, roszponka, radicchio, cykoria, rukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista, groch jadalny na suche nasiona, groch jadalny na zielone nasiona, bób, rośliny zielarskie – 7 dni.

Burak ćwikłowy, brzoskwinia, morela, śliwa – 14 dni.

Winorośl – 56 dni.

Róża, rośliny ozdobne – nie dotyczy.

W specyficznych warunkach pogodowych niektóre rośliny uprawne mogą być wrażliwe na działanie siarki. Z tego względu nie należy wykonywać zabiegu przy temperaturze powyżej 25°C oraz w okresach ciepłej i bardzo suchej pogody.

Środek stosować przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Zawartością opakowania silnie wstrząsnąć. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do Etykieta środka ochrony roślin Siarkol 800 SC, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

<span style="font-family:'Times New Roman',

0000004387

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
Sady
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.