• Obecnie brak na stanie
Bormax 20 L
search
  • Bormax 20 L

Bormax 20 L

275,00 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

BORMAX® to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy.
Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX® jest szybciej wchłaniany, przemieszczany i przyswajany przez rośliny niż bor dostarczany roślinom w innych formach. 

 

BORMAX® zakwalifikowany jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/104/2008. 

 

Składniki g/l  % (m/m)
Bor (B) 150 11,0


 

BORMAX® stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do boru (rośliny kapustowate, buraki, ziemniak, drzewa i krzewy owocowe, truskawka, warzywa korzeniowe) – jest najefektywniejszym źródłem boru. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (wysokie lub niskie pH, niedobór wody w glebie, niska zawartość substancji organicznej, kategoria agronomiczna: gleby bardzo lekkie i lekkie).
Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru boru w roślinach. 

 

BORMAX® stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór boru oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru boru na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość boru (ukryte niedobory).Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX® korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

  • prawidłowy wzrost i rozwój najmłodszych części roślin: stożków wzrostu, korzeni (zwłaszcza włośnikowych – lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych), a także pędów, pąków, owoców
  • prawidłowy przebieg procesu zapłodnienia kwiatów
  • zwiększenie efektywności pobierania składników pokarmowych 
  • poprawę parametrów jakościowych plonu (np. wzrost zawartości cukru w plonie – buraki, owoce, warzywa)
  • lepszą jędrność owoców (działanie synergistyczne z wapniem)
  • zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe w okresie uprawy.

 

BORMAX® stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.

 

Zabiegi dolistne  Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA ozima 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ Wiosna: krzewienie 0,2–0,5 l/ha
◇ wzrost źdźbła  0,2–0,5 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na bor. Także w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), oraz na stanowiskach z dużym deficytem boru w glebie.

0,2–0,5 l/ha

PSZENICA jara
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie 0,2–0,5 l/ha
◇ wzrost źdźbła  0,2–0,5 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian jakościowych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na bor. Także w celu poprawy parametrów jakościowych ziarna (liczba opadania), oraz na stanowiskach z dużym deficytem boru w glebie.

0,2–0,5 l/ha
PSZENŻYTO ozime 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ Wiosna: kontynuacja krzewienia 0,2–0,5 l/ha
◇ wzrost źdźbła  0,2–0,5 l/ha

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

0,2–0,5 l/ha
PSZENŻYTO jare 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ rozwój liści – krzewienie 0,2–0,5 l/ha
◇ wzrost źdźbła  0,2–0,5 l/ha

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

0,2–0,5 l/ha
JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

0,2–0,5 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

0,2–0,5 l/ha
JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ początek wzrostu źdźbła 0,2–0,5 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,2–0,5 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 0,2–0,5 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,2–0,5 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
 
◇ początek wzrostu źdźbła 0,2–0,5 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 0,2–0,5 l/ha
ŻYTO ozime 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 

0,2–0,5 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  0,2–0,5 l/ha

ŻYTO jare 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 0,2–0,5 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  0,2–0,5 l/ha
OWIES
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie

0,2–0,5 l/ha
◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego 0,2–0,5 l/ha
RZEPAK ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów ochrony fungicydowej i regulacji łanu, zastosować BORMAX do każdego zabiegu w dawce 0,2–0,5 l/ha. 
1–1,5 l/ha
Wiosna
◆ początek wzrostu pędu głównego
1–1,5 l/ha
◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów zwalczania szkodników w okresie pąkowania (słodyszek rzepakowy), zastosować BORMAX do każdego zabiegu w dawce 0,2–0,3 l/ha.
1–1,5 l/ha

◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie wykonano dokarmiania borem przed kwitnieniem.

1–1,5 l/ha
RZEPAK jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego
W przypadku konieczności wykonania zabiegów ochrony fungicydowej i zwalczania szkodników, zastosować BORMAX do każdego zabiegu w dawce 0,2–0,5 l/ha.

1–1,5 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów zwalczania szkodników w okresie pąkowania (słodyszek rzepakowy), zastosować BORMAX do każdego zabiegu w dawce 0,2–0,3 l/ha.

1–1,5 l/ha

◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie wykonano dokarmiania borem przed kwitnieniem.

1–1,5 l/ha
SŁONECZNIK 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16) 1–1,5 l/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 1–1,5 l/ha
LEN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14) 1–1,5 l/ha
◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 1–1,5 l/ha
KUKURYDZA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 2–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście)  0,5–1,5 l/ha
◆ faza 7.–8. liścia  0,5–1,5 l/ha
◆ wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy  0,5–1,5 l/ha
BURAK CUKROWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści

 1–1,5 l/ha

◆ początek zakrywania międzyrzędzi

 1–1,5 l/ha

◆ początek rozwoju korzenia spichrzowego

 1–1,5 l/ha

◇/◆ 14–21 dni po rozpoczęciu rozwoju korzenia spichrzowego: 1–2 zabiegi co 7–10 dni
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku występowania  wyraźnych objawów deficytu boru.

 1–1,5 l/ha

ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost pędów i liści (wysokość roślin ˃15 cm) 1–1,5 l/ha
◆ początek wzrostu bulw 1–1,5 l/ha
◇/◆ wzrost bulw: 1–2 zabiegi co 14–21 dni
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy ziemniaków przeznaczonych do produkcji skrobi 
1–1,5 l/ha
SOJA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści trójlistkowych 1–1,5 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 1–1,5 l/ha

MAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 4.–6. liścia właściwego (BBCH 14–16)

0,5–1,2 l/ha
◆ wzrost pędu  – widoczny pąk kwiatowy (BBCH 30–52) 0,5–1,2 l/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacj
0000003655

Opis

Zastosowanie w uprawach
Burak cukrowy
Inne uprawy
Kukurydza
Rzepak
Sady
Warzywa
Zboża
Ziemniak
Nowy


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.