Klinik Free 360 SL a 5l..
search
  • Klinik Free 360 SL a 5l..

Klinik Free 360 SL a 5l..

102.00
Tax included
Quantity

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 95/2019 z dnia 11.05.2019 r.

Posiadacz zezwolenia:

Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52,

fax: (22) 654 07 97.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

…………

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:

………...

KLINIK FREE 360 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli izopropyloamoniowej - 360 g/l (30,56 %)

Zezwolenie MRiRW nr R - 95/2019 z dnia 11.05.2019 r.

EUH 401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z

instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do

sporządzania roztworu wodnego (SL).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę),

a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi

itp.). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów aromatycznych, co prowadzi do

dysfunkcji komórek powodując zamieranie rośliny. Pierwsze objawy można zaobserwować po 7 – 10

dniach. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i

wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w

glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Dawka 2,0 l/ha

Chwasty wrażliwe gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, sporek polny, tasznik

pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.

Dawka 3,0 l/ha

Chwasty wrażliwe chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, koniczyna łąkowa, maruna

bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski przymiotno

kanadyjskie, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, tasznik

pospolity, szarłat szorstki, tobołki polne.

Dawka 4,0 l/ha

Chwasty wrażliwe babka lancetowata, babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, koniczyna

biała, mlecz polny, ostrożeń polny, perz właściwy, starzec zwyczajny,

wiechlina roczna,

Dawka 5,0 l/ha

Chwasty wrażliwe mniszek lekarski, wierzbówka kiprzyca, przetacznik bluszczykowy,

rdestówka powojowata

Dawka 6,0 l/ha

Chwasty wrażliwe bylica pospolita, żółtlica włochata

Dawka 8,0 l/ha

Chwasty wrażliwe powój polny, stokłosa dachowa.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy

polowych i opryskiwaczy ręcznych oraz za pomocą mazaczy

Uwaga:

Środka ochrony roślin Klinik Free 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na

terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki

zdrowotnej.

Pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 5,0 l/ha.

Termin stosowania: zabieg wykonać na 5 dni przed siewem lub sadzeniem rośliny uprawnej. chwasty

jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny

mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej

dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 2,0 - 4,0 l/ha.

Termin stosowania: zabieg wykonać po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed

wschodami rośliny uprawnej.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pola uprawne przed zbiorem zbóż

- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór

Uwaga:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia

chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe

uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 3,0 - 5,0 l/ha.

Dobór dawki zależy od nasilenia występowania perzu. Do 25 pędów/m2 – 3,0 l/ha, 26-75 pędów/m2

4,0 l/ha, powyżej 76 pędów/m2 – 5,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, (BBCH 85-87) gdy

wilgotność ziarna wynosi poniżej 30%, to jest na 7 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie

wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub

późnym popołudniem.

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu

opryskiwacza.

3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych.

4. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.

5. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub

podściółki dla zwierząt.

Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego

- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór

Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego lub jego części w sytuacji wystąpienia

dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki

pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku

do zbioru.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 3,0 - 4,0 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzewania łuszczyn, (BBCH 85-87), gdy nasiona są

wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%. Łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości barwy

żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70% barwy czerwonobrązowej, to jest na 7 -14 dni przed

przewidywanym zbiorem.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:

Nie stosować na plantacjach nasiennych.

Pola uprawne przed zbiorem słonecznika zwyczajnego, soi

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzewania strąków lub niełupek, (BBCH 85-87), gdy

nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, to jest na 7 dni przed przewidywanym

zbiorem.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu

właściwego i innych chwastów (ścierniska)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 3,0 - 6,0 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie

rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych

zabiegów uprawowych. Zabieg wykonać najpóźniej 5 dni przed siewem/sadzeniem rośliny następczej

W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4

w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm

wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, winorośl

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w pasach herbicydowych, od wiosny do jesieni, na zielone

intensywnie rosnące chwasty.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople

cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na

możliwość uszkodzenia roślin.

3. Nie opryskiwać podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

4. Podczas zabiegu bezwzględnie unikać kontaktu cieczy użytkowej z owocującymi częściami

roślin.

Łąki i użytki zielone

Odnowienia i rekultywacja

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie intensywnego wzrostu chwastów przez cały okres

wegetacji. Zabieg wykonać na 24 godziny przed siewem traw.

Wysiew traw najwcześniej 5 dni po zabiegu rekultywacji.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Szkółki leśne i uprawy leśne

Przygotowanie gleby przed sadzeniem

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 8,0 l/ha.

Dawki środka dostosować do występujących gatunków chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Sadzenie roślin najwcześniej 5 dni po zabiegu.

Zwalczanie chwastów w trakcie wegetacji

a) Zabieg wykonywany przy zastosowaniu całkowitej osłony sadzonek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 8,0 l/ha.

Termin stosowania: w trakcie wegetacji, od maja do września.

Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) Zabieg wykonywany bez osłon sadzonek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,0 - 5,0 l/ha.

Dawki środka dostosować do występujących gatunków chwastów.

Termin stosowania: zabieg wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, w okresie zatrzymania

wzrostu i rozwoju sadzonki (wrzesień-listopad).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Szkółki roślin ozdobnych (rośliny drzewiaste liściaste i iglaste)

Zwalczanie chwastów w trakcie wegetacji roślin uprawnych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 - 8,0 l/ha.

Dawki środka dostosować do występujących gatunków chwastów

Termin stosowania: Środek stosować w międzyrzędziach od wiosny do jesieni, na zielone intensywnie

rosnące chwasty

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Zwalczanie chwastów po zakończeniu wegetacji roślin uprawnych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w sadzonkach o zdrewniałej korze w okresie zatrzymania

wzrostu (wrzesień-listopad)

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi,

ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk - wyeliminowanie niepożądanego zachwaszczenia)

Zwalczanie chwastów w trakcie wegetacji

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 3,0 - 8,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Tory kolejowe

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 - 8,0 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały

okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu

wegetacyjnego. Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.

Rośliny wieloletnie wymagają wyższych dawek.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH

MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Pola uprawne przed zbiorem gorczycy uprawianej na nasiona, maku uprawianego na nasiona,

lnu uprawianego na nasiona

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej

30%wilgotności (BBCH 85-87).

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji lub jej części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia

chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy

lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy

dojrzałości rzepaku do zbioru.

Orzech włoski, orzech laskowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w pasach herbicydowych, od wiosny do jesieni, na zielone

intensywnie rosnące chwasty. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w rozwoju i

mniej wrażliwe.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pszenica ozima:7 dni.

Rzepak ozimy, soja, słonecznik, gorczyca, mak, len: 14 dni.

Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, winorośl, orzech włoski, orzech laskowy, łąki i użytki zielone, szkółki

leśne i uprawy leśne, szkółki roślin ozdobnych, tereny nieużytkowane rolniczo, tory kolejowe: nie

dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym

zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Na łąki i użytki zielone potraktowane środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich.

Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu, na którym stosowano środek można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub

sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka

(żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z

włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do

zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej

ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz

w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku stosowania środka Klinik Free 360 SL z adiuwantami lub innym środkiem przygotować

ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do

wymaganej ilości.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.

W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne

odpowietrzenie zbiornika.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same

środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą w trakcie przygotowania cieczy użytkowej oraz w

trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w

pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z

gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m

od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku stosowania środka w dawce do 3 l/ha

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 3 l/ha do 6 l/ha

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik

redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 6 l/ha (nie dotyczy zastosowań przy użyciu

mazaczy)

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik

redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające

przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub

paszą

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub

można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z

opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000004489
566 Items

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
Sady
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.